Contact us

Contact information

Hong Kong Office

Flat D, 7/F., Blk 3,

Golden Dragon Industrial Centre,

172-180 Tai Lin Pai Road,

Ha Kwai Chung, N.T. Hong Kong.

Tel: (852) 2429 2926

Fax: (852) 2480 4624

E-mail: info@tunglick.com

..............................................................................

China Factory

Ling Hu industrial District,Qiu Chang,Hui Yan,

Huizhou City,Guangdong Province, China

Tel: (86) 752 6518022

Fax: (86) 752 6518023

Tung lick